[mega_main_menu animation=”category-product”]

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào!

Được phục vụ quý khách là niềm vinh hạnh của công ty chúng tôi!

Mã sản Phẩm Tên sản phẩm Loai Xe  Giá Tiền (VND) 
90793AV40700 Dầu nhớt 0.8L cho xe tay Ga Mio, Nouvo                  85,000
90793AV40800 Dầu nhớt 1L cho xe tay Ga Cuxi, Nozza, Bw’s                  95,000
90793AV40900 Dầu nhớt 4 thì Yamalube (0.8 L) Sirius, Jupiter, Exciter, Taurus, Gravita, Jupiter Fi                  75,000
90793AV41000 Dầu nhớt 4 thì Yamalube (1.0 L) Exciter ( hand clutch), Lexam                  85,000
90793AV41100 Dầu nhớt Eco Yamalube (0.8 L) Sirius, Taurus                  75,000
90793AV41200 Dầu nhớt Eco Yamalube (1.0 L) Sirius, Taurus                  85,000
90793AV41300 Dầu nhớt Full Synthetic (1.0 L) Exciter 150, FZ                250,000
Tên sản phẩm Loại Xe  Giá Tiền (VND) 
 Má phanh đĩa trước   Jupiter, Gravita (2 piston),  Exciter 2011,  Nouvo, Jupiter Fi (2 piston)                145,000
 Má phanh đĩa trước   Sirius , Exciter, Nouvo LX                145,000
 Má phanh đĩa trước   Taurus, Lexam, Mio (Classico, Ultimo),  Nouvo Lx, Gravita, Jupiter Fi                145,000
 Má phanh đĩa trước   Exciter 2011, Luvias, Nozza, Nouvo SX                145,000
 Má phanh đĩa trước   Cuxi                145,000

 

Tên sản phẩm Loại xe  Giá Tiền (VND) 
 Má phanh sau  Sirius 5HU,Jupiter V                  61,000
 Má phanh sau  Mio, Nouvo, Nouvo Lx, Nouvo Sx                  61,000
 Má phanh sau  Sirius (2006-2012), Exciter, Ex2011,  Lexam, Luvias, Nozza                  61,000
 Má phanh sau  Taurus, Gravita, Jupiter Fi                  61,000
 Má phanh sau  Cuxi                  61,000
Tên sản phẩm Loại xe  Giá Tiền (VND) 
 Lọc gió  Sirius (2006-2012), Jupiter V – Mx, Jupiter Gravita                  50,000
 Lọc gió  Taurus, Gravita 31C                  50,000
 Lọc gió  Exciter                  50,000
 Lọc gió  Nouvo                  50,000
 Lọc gió  Mio Classico, Mio ultimo                  50,000
 Lọc gió  Nouvo Lx                  50,000
 Lọc gió  Luvias                  50,000
 Lọc gió   Cuxi                  50,000
 Lọc gió  Nozza                  50,000
 Lọc gió  Nouvo Sx                  50,000
 Lọc gió  Jupiter Fi                  50,000
Tên sản phẩm Loại xe  Giá Tiền (VND) 
 Nhông trước  Sirius 2006 trở đi, Jupiter(V, Mx, Gravita)                  30,000
 Nhông trước  Exciter                  30,000
 Nhông trước  Taurus                  30,000
 Nhông trước  Lexam                  30,000
 Nhông trước  Exciter2011                  30,000
 Nhông trước  Gravita                  30,000
 Nhông trước  Jupiter FI                  30,000

 

Tên sản phẩm Loại xe  Giá Tiền (VND) 
 Nhông sau  Jupiter (V, Mx, Gravita)                  90,000
 Nhông sau  Sirius 2006 trở đi                  90,000
 Nhông sau  Exciter                  90,000
 Nhông sau  Taurus                  90,000
 Nhông sau  Lexam                  90,000
 Nhông sau  Exciter 2011                  90,000
 Nhông sau  Gravita                  90,000
 Nhông sau  Jupiter FI                  90,000
Tên sản phẩm Loại Xe  Giá Tiền (VND) 
 Xích Tải Jupiter (V, MX, Gravita)                  95,000
 Xích Tải Sirius 2006 trở đi                  95,000
 Xích Tải Exciter, Exciter2011                  95,000
 Xích Tải Taurus                  95,000
 Xích Tải Gavita, lexam                  95,000
Tên sản phẩm Loại Xe  Giá Tiền (VND) 
  Dây cu roa  Mio, Nouvo                287,000
  Dây cu roa   Lexam                287,000
  Dây cu roa  Nouvo LX                287,000
  Dây cu roa  Cuxi                287,000
  Dây cu roa  Nozza                287,000
  Dây cu roa  Luvias, Nouvo SX                287,000
Tên sản phẩm Loại xe  Giá Tiền (VND) 
 Bóng pha  Jupiter V, Jupiter MX 2005, Nouvo                  28,000
 Bóng pha  Sirius, Jupiter Gravita, Exciter, Lexam,  Mio, Luvias, Nouvo LX, Nozza                  105,000
 Bóng pha  Taurus                 105,000
 Bóng pha  Nouvo SX                128,000
 Bóng pha  Jupiter Fi                105,000

 

Tên sản phẩm Loại xe  Giá Tiền (VND) 
 Bóng hậu  Tất cả các mẫu                  14,000
 Bóng hậu  Sirius 2006, Jupiter (MX, Gravita), Taurus, Exciter  2011, Gravita, Mio, Luvias, Nozza                  16,000
 Bóng hậu  Exciter, Jupiter Fi                  36,000
 Bóng hậu  Nouvo LX                  16,000
Tên sản phẩm Loại xe  Giá tiền (VND) 
 Gương trái  Taurus                  40,000
 Gương trái  Jupiter MX, Jupiter Gravita                  58,000
 Gương trái  Sirius, Nouvo LX, Nouvo SX                  44,000
 Gương trái  Mio classico                  67,000
 Gương trái  Jupiter V                  58,000
 Gương trái  Mio, Nouvo                  44,000
 Gương trái  Jupiter FI, Gravita FI                  44,000
 Gương trái  Cuxi                125,000
 Gương trái  Nozza                  63,000

 

Tên sản phẩm Loại Xe  Giá tiền (VND) 
 Gương phải  Taurus                  40,000
 Gương phải  Jupiter MX                  58,000
 Gương phải  Sirius, Nouvo LX, Nouvo SX                  44,000
 Gương phải  Mio classico                  67,000
 Gương phải  Jupiter V                  58,000
 Gương phải  Mio, Nouvo                  44,000
 Gương phải  Gravita FI,JupiterFi                  44,000
 Gương phải  Cuxi                125,000
 Gương phải  Nozza                  63,000
Tên sản phẩm Loại xe  Giá Tiền (VND) 
 Bugi  Mio                  37,000
 Bugi  Sirius, Jupiter (V,Mx,Gravita)                  37,000
 Bugi  Exciter, Exciter 2011                  37,000
 Bugi  Cuxi                  37,000
 Bugi  Nouvo LX, SX                  37,000
 Bugi  Luvias                  37,000
 Bugi   Nozza                  37,000
Tên sản phẩm Loại xe  Giá Tiền (VND) 
 Ắc quy  Taurus                257,000
 Ắc quy  Sirius, Jupiter, Exciter , Mio 5WP                230,000
 Ắc quy  Nouvo SX                335,000
 Ắc quy  Exciter 2011, Lexam, Nouvo LX, Luvias,  Mio 4                280,000
 Ắc quy  Cuxi             1,210,000
 Ắc quy  Nozza                325,000
 Ắc quy  Jupiter Fi                293,000
Tên sản phẩm Loại xe  Giá Tiền (VND) 
 Lốp trước (Y-teq)  Jupiter V                260,000
 Lốp trước   Jupiter V, Jupiter Fi                260,000
 Lốp trước   Exciter 2011                440,000
 Lốp trước   Mio                270,000
 Lốp trước   Nouvo                250,000
 Lốp trước   Nouvo LX                370,000
 Lốp trước   Cuxi                350,000
 Lốp trước   Nozza                370,000
 Lốp trước   Nouvo SX                370,000

 

Tên sản phẩm Loai Xe  Giá Tiền( VND) 
 Lốp sau(Y-teq)  Jupiter V                325,000
 Lốp sau  Jupiter V, Jupiter Fi                360,000
 Lốp sau  Exciter 2011                570,000
 Lốp sau  Mio, Luvias                320,000
 Lốp sau  Nouvo                360,000
 Lốp sau   Nouvo LX                450,000
 Lốp sau  Cuxi                350,000
 Lốp sau  Nozza                370,000
 Lốp sau  Nouvo SX                450,000