Dịch vụ bảo dưỡng

Để giúp chiếc xe của Quý khách hàng luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất, duy trì sức bền và tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam khuyến cáo Quý khách hàng tham gia đầy đủ chương trình bảo dưỡng xe định kỳ miễn phí trong vòng ba (03) năm.

Bên cạnh đó, việc mang xe đi bảo trì định kỳ còn mang lại quyền lợi bảo hành dài nhất cho chiếc xe của Quý khách. Cụ thể:

–           Nếu khách hàng sử dụng đầy đủ & đúng thời gian quy định trên mỗi phiếu của 03 phiếu miễn phí đầu tiên (phiếu số 1 đến số 3) tại đại lý do Yamaha ủy nhiệm sẽ được gia hạn thêm 01 năm hoặc 10.000km bảo hành, tổng thời gian bảo hành là 2 năm hoặc 20.000km, tùy theo điều kiện nào đến trước.

–           Nếu khách hàng sử dụng đầy đủ & đúng 03 phiếu bảo dưỡng miễn phí đầu tiên, tiếp tục sử dụng đủ & đúng 03 phiếu của năm thứ 2 (phiếu số 4 đến số 6) tại đại lý do Yamaha ủy nhiệm sẽ được gia hạn thêm 1 năm hoặc 10.000km bảo hành nữa, tổng thời gian bảo hành là 03 năm hoặc 30.000km, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Khách hàng có thể mang xe tới bất kỳ đại lý ủy nhiệm nào của Yamaha trên toàn quốc để thực hiện bảo dưỡng định kỳ cho chiếc xe của mình (bao gồm hệ thống cửa hàng 2S Dịch vụ – Phụ tùng của Yamaha).

Trong sổ bảo hành cấp cho khách hàng có chín (09) phiếu bảo dưỡng định kì để sử dụng dịch vụ này.

 

Phiếu bảo dưỡng miễn phí được chia làm ba loại với thời hạn sử dụng và nội dung khác nhau.

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 1” có một (01) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 2” có năm (05) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 3” có ba (03) phiếu.  

–  Phiếu lần 1: Sử dụng trong vòng 2 tháng đầu tiên.
–  Phiếu lần 2: Sử dụng từ tháng thứ năm đến tháng thứ bảy.
–  Phiếu lần 3: Sử dụng từ tháng thứ mười một đến tháng thứ mười ba.
–  Phiếu lần 4: Sử dụng từ tháng thứ mười lăm đến tháng thứ mười bảy.
–  Phiếu lần 5: Sử dụng từ tháng thứ mười chín đến tháng thứ hai mốt.
–  Phiếu lần 6: Sử dụng từ tháng thứ hai ba đến tháng thứ hai lăm.
–  Phiếu lần 7: Sử dụng từ tháng thứ hai bảy đến tháng thứ hai chín.
–  Phiếu lần 8: Sử dụng từ tháng thứ ba mốt đến tháng thứ ba mươi ba.
–  Phiếu lần 9: Sử dụng từ tháng thứ ba lăm đến tháng thứ ba bảy.

Ví dụ: Lịch trình sử dụng phiếu bảo trì của một chiếc xe mua ngày 1/1/2011

 

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 1”:

Bao gồm Phiếu lần 1 là phiếu mà mặt trước & sau có nền mầu trắng (Tham khảo phần sổ bảo hành) 

 

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 2”

Bao gồm các phiếu lần 2, lần 4, lần 5, lần 7, lần 8, là những phiếu có mặt trước mầu xanh dương và mặt sau mầu trắng.

 

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 3”

      Bao gồm các phiếu lần 3, lần 6, lần 9 là những phiếu có mặt trước mầu hồng và mặt sau mầu trắng.

 

———————————————–