Thứ nhất: Nhận những thông tin phản hồi của khách hàng và đối tác. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành hoạt động tư vấn và cung cấp cho Quý khách và đối tác những thông tin làm hài lòng Quý khách.

Thứ hai: Chấp nhận, phối hợp và giao dịch với khách hàng và đối tác tìm hiểu những khiếu nại, giải quyết các vấn đề khó khăn của họ.

Thứ ba: Liên hệ với khách hàng và đối tác để biết nhu cầu của họ, và sau đó sẽ chuyển nguồn thông tin đó đến các bộ phận và các nhà máy với mục đích giải quyết các vấn đề tới nơi tới chốn.

Thứ tư: Cung cấp chất lượng bảo vệ toàn bộ quá trình: trước khi bán hàng và sau bán hàng.

Thứ năm: Thành lập các hồ sơ khách hàng, thăm viếng khách hàng theo định kỳ để trân trọng lắng nghe ý kiến của khách hàng.

Thứ sáu: Thái độ phục vụ thân thiện, bắt đầu sự tham gia của khách hàng và đối tác là yêu cầu và kết thúc là sự hài lòng của khách hàng và đối tác.

Công ty TNHH Thương Mại – Sản Xuất Thịnh Long thiết lập các bộ phận quản lý khách hàng và các bộ phận kỹ thuật thuộc bộ phận dịch vụ. Để đảm bảo mỗi khách hàng được hài lòng dịch vụ và duy trì các mối quan hệ, chúng tôi thực hiện hệ thống chịu trách nhiệm: trách nhiệm tham gia cho mỗi cuộc gọi, mỗi câu hỏi, để cải thiện các mối quan hệ và sự hiểu biết với nhau. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay yêu cầu với các sản phẩm, cũng như đề nghị, bạn sẽ được chào đón ở công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tốt nhất để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất. Sự hài lòng của bạn là niềm vui của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn theo đuổi mục tiêu đó.