Cart

  • Đạo đức nghề nghiệp.
  • Trình độ kĩ thuật.
  • Năng lực sáng tạo
  • Ứng dụng Khoa Học Kỹ Thuật mới.

Triết lý kinh doanh của nhôm kính Thịnh Long được xây dựng trên 4 nền tảng chính: Lấy đạo đức nghề nghiệp đặt lên hàng đầu, Không ngừng nâng cao trình độ kĩ thuật và năng lực sáng tạo của từng cá nhân, Luôn đổi mới và tiếp thu những ứng dụng khoa học kĩ thuật để cung ứng những sản phẩm mới nhất ra thị trường.

Chúng tôi vinh dự và tự hào có được sự tin tưởng của các khách hàng và đối tác.

ĐĂNG KÝ

Khách hàng thân thiết

Trụ sở: 362 Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.
CN1: 817A, Bình Giã, P.10, TP. Vũng Tàu.
ĐT: 02543 585 824
Fax: 02543 585 823
Email:thinhlong_cuanhom@yahoo.com...