Default tabs

[su_tabs]
[su_tab title=”Tab 1″] Tab 1 content [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 2″] Tab 2 content [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 3″] Tab 3 content [/su_tab]
[/su_tabs]

Vertical tabs

[su_tabs vertical=”yes”]
[su_tab title=”Tab 1″] Tab 1 content [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 2″] Tab 2 content [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 3″] Tab 3 content [/su_tab]
[/su_tabs]

Disabled tabs

[su_tabs]
[su_tab title=”Tab 1″] Tab 1 content [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 2″] Tab 2 content [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 3″] Tab 3 content [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 4 (disabled)” disabled=”yes”] Tab 4 content [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 5 (disabled)” disabled=”yes”] Tab 5 content [/su_tab]
[/su_tabs]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *